top of page

hva vi legger vekt på i avl

Jeg fikk min første DSG i 2000 da var det ca 36 DSG i Norge ! Når jeg fikk mitt første kull i 2003  så kunne du telle oppdrettere av rasen på en hånd i Norge . 

Nå 23 år senere så  ble det født rundt 800 valper på ett år . Det forteller oss at DSG er en rase i en rivende utvikling pga stor popularitet .  

Vist vi ser tilbake på andre raser som har opplevd liknende eksplosjons utvikling pga popularitet eks: labrador , golden , flat , schæfer osv  plutselig oppdages det flere og flere genetiske sykdommer på disse rasen og det blir et problem for rasen . Når  antallet individer av en rase blir stort nok , kan en lettere se trender av genetiske sykdommer.  

Slik ble eks PLL  kjent som en  sykdom hos dsg .  Det er ikke mange affiserte individ av lidelsen PLL i DSG rasen .For å for hindre flere affiserte individ av PLL uten å begrense genlematriellet så har en begynt å teste for sykdommen. Vi ser også sporadisk eksempler av   Cystinuri  og PL N (begge sykdommene kan i verste fall føre til en smerte full død ! ), samt vi ser individer med  Enamel Hypoplasia (som gjør at emaljen er dårlig på tennene og føre til tannråte osv. )

Dette er noen eksempler på sykdommer som finnes i rasen . 

Vi er heldig som ikke har mer sykdom i rasen.

Jeg var i begynnelsen i tvil om det var et poeng i å geneteste , for vi har ikke markør for dsg på de sykdommene som det testes for . Så mitt spørsmål var hvordan kunne en validerende en slik test da ? 

For å finne ut av det så  leste jeg mye på nettet om dette , og snakket med flere dyrleger de sa følgene : en slik test gir deg en peke pinne på hva din hund kan være bærer av. Det vil si at hvis din hund er fri på alt på mydogdna  , så du kan bruke hunden din også trygt på hundene som er bærere. ( gjelder selvfølgelig kunn på sykdommer som er styrt av å ha to like gen )

Så ved å gene teste kan vi trykt forsette og bruke hundene våre i avl enten de er bærere eller ikke, men vi slipper å avle affiserte individ. 

Det vil si at vi kan nå på et tidlig stadier ta grep som gjør et vi kan få kontroll på genetiske sykdommer som styres av par gen . 

 Husk 

Som oppdretter må en ta mange valg. 

Valg styres ut i fra  hva som er viktigere en . Hva en ønsker å oppnå /fremme i avlsprogram / avls strategien sin. Så lenge en har reflekter og gjort seg opp et mål og valg for hva en ønsker å oppnå og kan stå ved det , da er man bevist på sin målretting for rasen . 

Mitt valg er å teste  på mydogdna .

Det er ikke gimmick eller for å lure noen ,men for å opplyse meg selv og andre med kjennskap til genetesten .

 

https://mydogdna.com

https://www.nkk.no/avl-og-oppdrett-av-rasehund/category1390.html

https://www.nkk.no/rasevelger-artikler/jakten-pa-den-seriose-oppdretteren-article8219-844.htmlT

https://www.agria.no

Royal Canin Veterinary

mydogdna-powered-by-wisdom-panel_eb75259e-2333-48a9-a8d4-c6459fb24519_160x200.png
bottom of page